Təhsil Nazirliyi xüsusi internat məktəbləri haqda açıqlama verdi

8Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilinin təşkili ilə bağlı mövcud problemlər həllini tapacaq
“Təhsil Nazirliyi sistemində olan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi internat məktəblərinin nəzdində fəaliyyət göstərən tədris emalatxanaları müəssisələrdə əsaslı təmir işləri aparılıb. Bu müəssisələr yenilənib, müasir inventar və avadanlıqlarla təchiz olunub”. Bu barədə Təhsil Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyd edilib. Məlumatda bildirilir ki, xüsusi təhsil müəssisələrində əmək təlimi, peşəyönümü və peşə hazırlığı işlərinin təşkili şagirdlərin müstəqil həyata hazırlanması və sosial uyğunlaşmasının başlıca şərti hesab olunur. “Şagirdlərə əmək təlimi dərsləri dərinləşmiş proqram tələbləri əsasında təchiz olunmuş emalatxanalarda keçirilir. Bu dərslər müəyyən edilmiş ümumi vəzifələri yerinə yetirməklə yanaşı, həm də şagirdlərin fiziki inkişafındakı qüsurların bərpasına yönəldilir. Xüsusi təhsil müəssisələrində əmək təlimi və peşə hazırlığı Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi proqramlar əsasında aparılır. Xüsusi təhsil müəssisələrində ciddi qüsurları olan şagirdlər əmək təliminə oxuduqları sinifdən asılı olmayaraq 12 yaşdan cəlb edilirlər. Bununla yanaşı, Təhsil Nazirliyi tərəfindən əlilliyi olan uşaqların müstəqil həyat bacarıqları və peşə vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı reabilitasiya-inkişaf mərkəzləri təşkil olunur. Yerli ehtiyaclar nəzərə alınaraq, gələcəkdə bu tip mərkəzlərin sayının artırılması planlaşdırılır”. Eyni zamanda yayılan məlumatda qeyd edilib ki, “İnklüziv təhsil haqqında” qanun layihəsi hazırlanıb, baxılması üçün Milli Məclisinə təqdim edilib. “Milli Məclisdə aparılan müzakirələr zamanı qanun layihəsinin ayrıca qanun kimi deyil, qanun layihəsində qeyd olunanların “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” Qanunda və “Təhsil haqqında” Qanununda müvafiq dəyişikliklərin edilməsi yolu ilə əks olunması məqsədə müvafiq hesab edilib. Hazırda bu məqsədlə iki nəfər hüquqşünas işə cəlb olunub. Yuxarıda adları qeyd olunan qanunlara əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təkliflər hazırlanır”. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların bütün təhsil pillələri üzrə digər uşaqlarla birgə keyfiyyətli təhsilə (inklüziv təhsilə) cəlb olunması üçün UNİCEF-in texniki dəstəyi ilə “2013-2020-cu illərdə Azərbaycan Respublikasında İnkluziv Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Proqramı” hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Proqramın məqsədi bütün təhsil pillələri üzrə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsilə cəlb olunmasını və onların təhsil ala bilmələri üçün maneəsiz mühitin yaradılmasını təmin etməkdir. Sənəd layihəsi həmçinin “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası çərçivəsində təsdiq olunması nəzərdə tutulan dövlət proqramlarının siyahısına da daxil edilib. Qeyd edilib ki, Dövlət Proqramının təsdiq olunub reallaşacağı təqdirdə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilinin təşkili ilə bağlı mövcud problemlər öz həllini tapacaq.

banner